Komunikat dla świadczeniodawców

12.05.2009

Informacja dla aptek ogólnodostępnych w sprawie refundacji
produktu leczniczego Detralex

W związku ze stanowiskiem Ministra Zdrowia w zakresie refundacji produktów leczniczych niezharmonizowanych osobom wymienionym w art. 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) tj. inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu, wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionych do renty rodzinnej, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż produkty lecznicze legalnie pozostające w obrocie po wygaśnięciu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W związku z faktem, iż produkt leczniczy Detralex spełnia powyższe kryterium, nadal podlega refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dział Programów Lekowych, Refundacji i Rozliczeń