Informacje dla świadczeniodawców

27.04.2012
Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert
w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2012 roku zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie immunologii, skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 01-06-2012 r. do 31-12-2013 r.

Cena oczekiwana za punkt wynosi 10,00 zł

Ogłoszenia dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach w zakładce Kontraktowanie 2012

Sekcja ds. Lecznictwa Otwartego