Aktualności

Aktualności

Informacje dla pacjentów

05.03.2015

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców dotyczący wpisów na listy oczekujących

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na listach oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się pacjentów kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy.

W sprawozdawanej przez świadczeniodawców, a następnie publikowanej przez NFZ w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne liczbie osób oczekujących nie są uwzględniane osoby kontynuujące leczenie u danego świadczeniodawcy.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

 

Źródło: http://www2.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-pacjentow-i-swiadczeniodawcow-dotyczacy-wpisow-na-listy-oczekujacych,6624.html

Rzecznik Prasowy