Aktualności

Aktualności

Komunikat dla pacjentów

15.07.2016

NFZ ostrzega przed oszustami

W związku z niepokojącymi sygnałami o oszustach podających się za pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia przypominamy, że wszystkie sprawy związane z bezpłatnym leczeniem w ramach Funduszu, a także z opieką długoterminową nad osobami przewlekle chorymi załatwiane są przez pracowników oddziału NFZ wyłącznie korespondencyjnie, osobiście w siedzibach oddziałów Funduszu lub telefonicznie. Informacja telefoniczna związana jest z kontynuacją korespondencji pomiędzy urzędem, a pacjentem. Pracownicy oddziałów nigdy telefonicznie nie proszą o wskazanie danych identyfikacyjnych, w szczególności numeru dowodu tożsamości, numeru PESEL czy adresu zamieszkania.

Źródło: Rzecznik Prasowy