Aktualności

Aktualności

Informacje dla pacjentów

28.01.2015

Komunikat dla pacjentów dotyczący skierowań do okulisty i dermatologa

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że obowiązek posiadania od 1 stycznia 2015 roku skierowania do poradni okulistycznej i dermatologicznej (ustawa z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2014 roku poz. 1138) dotyczy wyłącznie pacjentów pierwszorazowych, którzy termin wizyty ustalili w 2015 roku. Nie jest natomiast wymagane od osób, które już się leczą u wyżej wymienionych specjalistów oraz tych pierwszorazowych pacjentów, którzy wprawdzie wizytę w gabinetach okulistycznych i dermatologicznych mają wyznaczoną na rok 2015, ale zapisali się na nią w roku ubiegłym.

Rzecznik Prasowy