Aktualności

Aktualności

W województwie świętokrzyskim rusza pilotaż sieci onkologicznej

01.02.2019

W województwie świętokrzyskim rusza pilotaż

Kontrakt na sieć onkologiczną podpisany

W województwie świętokrzyskim rusza pilotaż sieci onkologicznej. Dziś w obecności wojewody świętokrzyskiego, Agaty Wojtyszek i członka zarządu województwa świętokrzyskiego, Marka Bogusławskiego dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Małgorzata Kiebzak przekazała kontrakt dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, prof. Stanisławowi Góździowi. Obecni też byli dyrektorzy placówek wchodzących do sieci: dr Wojciech Przybylski, dyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Łukasza w Końskich i Katarzyna Arent, dyrektor Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

W pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej biorą udział dwa województwa: dolnośląskie i świętokrzyskie. Pilotaż jest finansowany, wdrażany i monitorowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na ten cel Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło aż 48 milionów złotych.

– Ten pilotaż, to przede wszystkim podniesienie jakości opieki onkologicznej nad pacjentem – podkreślał dyrektor ŚCO, prof. Stanisław Góźdź. – Jako Świętokrzyskie Centrum Onkologii jesteśmy ośrodkiem koordynującym, ale ja osobiście tłumaczę w tym wypadku słowo koordynacja jako współpraca pomiędzy ośrodkami.

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzata Kiebzak podkreślała, że sieć onkologiczna daje takie rozwiązania i możliwości organizacyjne, które nie tylko podniosą standardy leczenia, ale też pomogą pacjentowi poruszać się po całym systemie.

– Chory będzie miał swojego opiekuna, koordynatora, który pokieruje jego leczeniem – wyjaśniła dyrektor. – Istotną sprawą jest również to, że placówki medyczne wchodzące w skład sieci będą musiały sprawozdawać do NFZ 35 różnych współczynników jakości. Raporty z tych sprawozdań pozwolą na wypracowanie najlepszego modelu opieki onkologicznej w całej Polsce.

Wojewoda świętokrzyski, Agata Wojtyszek także zwróciła uwagę na nowe podejście do pacjenta.

– To jest ciężka choroba, w której potrzebne jest wsparcie psychiczne. – Dobrze się stało, że nowe rozwiązania sprawiają, że pacjent nie pozostaje sam ze swoim problemem. I cieszę się, że właśnie województwo świętokrzyskie jest tym regionem, który do pilotażu został wybrany. To świadczy o tym, że poziom diagnostyki i leczenia zarówno w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, jak i w innych szpitalach jest doceniany.

 

Czym jest pilotaż sieci onkologicznej?

Głównym założeniem projektu jest przyspieszenie procedur medycznych i poprawa jakości opieki nad pacjentami oraz ocena i poprawa efektów leczenia. Ma się do tego przyczynić między innymi kompleksowa i skoordynowana opieka w pięciu wybranych typach nowotworów złośliwych: gruczołu krokowego, jajnika, piersi, jelita grubego oraz płuc. Nadzór nad całym procesem terapeutycznym będzie miał wojewódzki ośrodek koordynujący. Wnaszym województwie jest to Świętokrzyskie Centrum Onkologii, które będzie współpracować ze szpitalami w Końskich oraz Starachowicach. Te placówki będą nie tylko, tak, jak do tej pory, wykonywały standardowe procedury, ale będą miały nałożone nowe obowiązki. Będą też oceniane pod różnymi względami, m.in. odsetka zgonów, a także liczby pacjentów, wymagających hospitalizacji z powodu powikłań.

W nowym systemie diagnostyką i leczeniem chorego pokieruje tzw. opiekun, którego zadaniem będzie prowadzenie pacjenta poprzez poszczególne etapy terapii ustalone przez zespół ekspertów. Chory już nie będzie musiał na własną rękę szukać pomocy w poszczególnych poradniach czy oddziałach szpitalnych – pomoże w tym właśnie wyznaczony koordynator, który będzie miał pod opieką maksymalnie 40 chorych.

Rozwiązania organizacyjne wprowadzone do pilotażu opracowane zostały przez zespół ekspertów powołany przez Ministra Zdrowia, w którym uczestniczył między innymi prof. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Źródło: Rzecznik Prasowy