Aktualności

Aktualności

Nowy realizator badań prenatalnych

06.03.2023

Informujemy, że rozstrzygnięto postępowanie w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń od 1.03.2023 r. w zakresie program badań prenatalnych.
Dane świadczeniodawcy zawarte są w tabeli:

Zakres świadczeń

Nazwa oferenta

Adres miejsca udzielania świadczeń

Program badań prenatalnych Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
ul. Batalionów Chłopskich 6
27-200 Starachowice
Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego