Aktualności

Aktualności

Rozstrzygnięcie postępowania o zawarcie umów POZ

01.06.2023

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że rozstrzygnięto postępowanie w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń od 01.06.2023 r. w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Dane świadczeniodawców zawarto w tabeli:

Lp.

Zakres świadczeń

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa miejsca udzielania świadczeń

Adres miejsca udzielania świadczeń

1

Świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej  (diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej i przewlekłej choroby obturacyjnej płuc) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Multimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Poradnia lekarza POZ Oksa, ul. Strażacka 7

2

Świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej  (Diagnostyka I Leczenie: Cukrzycy) Przychodnia Rodzinna Kalinka Poradnia lekarza POZ Kielce, ul. Kazimierza Kaznowskiego 5/6U

3

Świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej  (Diagnostyka I Leczenie: Cukrzycy, Astmy Oskrzelowej I Przewlekłej Choroby Obturacyjnej Płuc) Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie Poradnia lekarza POZ Jędrzejów, ul. Bolesława Chrobrego  4
Poradnia lekarza POZ Jędrzejów, ul. 11 Listopada  26
Poradnia lekarza POZ – Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rakowie Raków 41
Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego