Aktualności

Aktualności

Wykaz Poradni Zdrowia Psychicznego na terenie województwa świętokrzyskiego

21.10.2022

Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne – powiat starachowicki

Trwa postępowanie konkursowe w celu zawarcia nowych umów w zakresie: świadczenia  psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych na terenie powiatu starachowickiego. Rozpoczęcie działalności przez nowe poradnie jest zaplanowane na 16.11.2022 r.

Gdzie na terenie województwa świętokrzyskiego możesz skorzystać ze świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych

 Obecnie na terenie województwa ze świadczeń można skorzystać w 36-ciu miejscach udzielania świadczeń. Poniżej wykaz placówek, aktualny na 20.10.2022 r.

Wykaz Poradni Zdrowia Psychicznego

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego