Aktualności

Aktualności

Informacje dla świadczeniodawców

05.03.2015

Komunikat dotyczący rejestracji pacjentów

W związku z docierającymi licznymi sygnałami o nieprawidłowościach w zakresie przyjęć pacjentów przez niektórych świadczeniodawców Świętokrzyski  Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina i prosi o przestrzeganie zasad obowiązujących w tym zakresie:

 1. Placówka działająca na podstawie umowy z Funduszem zobowiązana jest zapewnić bieżącą rejestrację pacjentów w godzinach jej pracy, na podstawie  zgłoszenia: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Wyznaczanie terminów zapisywania pacjentów  na listę oczekujących jest niedopuszczalne i niezgodne z obowiązującymi   regulacjami.
   
 2. W   przypadkach  nagłych świadczenia udzielane są  niezwłocznie, z pominięciem kolejki.
   
 3. Jeśli świadczenie nie może być wykonane w dniu rejestracji, pacjent jest wpisywany (za jego zgodą)   na listę oczekujących i otrzymuje informację o wyznaczonym terminie udzielenia świadczenia.
  Nie jest możliwa odmowa wpisania świadczeniobiorcy na listę oczekujących w dniu jego zgłoszenia bez wskazania przyczyny.
 4. W zależności od względów medycznych pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących z  kategorią   „przypadek pilny” lub „przypadek  stabilny”.
 5. Świadczeniobiorcom pozostającym w trybie leczenia planowego (tj. odbywającym kolejną wizytę kontrolną w cyklu leczenia) należy  wyznaczyć następny termin w czasie danej wizyty.
  Świadczenia udzielane pacjentom objętym planem leczenia nie są brane pod uwagę przy statystykach z list oczekujących.
 6. W  przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają jego dotrzymanie, należy poinformować pacjenta w każdy dostępny sposób ( np.  telefonicznie, sms –em) o zmianie terminu.

Niestosowanie się do przepisów będzie skutkować wyciąganiem konsekwencji określonych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Rzecznik Prasowy

Pliki do pobrania