Aktualności

Aktualności

Informacja dla świadczeniodawców w sprawie weryfikacji kontrolnej świadczeń zdrowotnych za 2014 rok

11.03.2015

Informacja dla świadczeniodawców w sprawie weryfikacji kontrolnej świadczeń zdrowotnych za 2014 rok
 

Zgodnie z zasadami uruchamiania Centralnych Reguł Weryfikacji Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach uprzejmie informuje, że przeprowadzany jest proces weryfikacji kontrolnej świadczeń zdrowotnych z okresu styczeń – grudzień 2014 roku.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o pobranie raportów zwrotnych i dokonanie ewentualnych korekt.

Wykaz świadczeń negatywnie zweryfikowanych udostępniony jest w Portalu SZOI w wykazie produktów z problemami dla danej umowy (menu: umowy, opcja: lista umów, operacje: bieżące rozliczenie, zakładka: wykaz produktów z problemami; waga problemu: błąd).

 

źródło – Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń