Aktualności

Aktualności

Informacja w sprawie odsyłania pacjentów SOR po zwolnienia lekarskie do lekarzy POZ

12.03.2015

Komunikat w sprawie odsyłania pacjentów SOR po zwolnienia lekarskie do lekarzy POZ

W związku z pojawiającymi się sygnałami o odsyłaniu pacjentów przez lekarzy udzielających świadczeń w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz nocnej świątecznej opiece lekarskiej do lekarzy POZ w celu wystawienia zwolnienia lekarskiego, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z zapisami §5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. 2005, Nr 145 poz.1219)orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy następuje wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub członka rodziny. Zwolnienie (druk ZUS ZLA) może wystawić wyłącznie ten lekarz, który dokonał oceny zdrowia pacjenta. W przypadku konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, orzeczenie dla opiekuna wystawia lekarz sprawujący opiekę nad chorym członkiem rodziny.

Lekarze upoważnieni przez ZUS do wydawania zaświadczeń zobowiązani są do przestrzegania zasad dotyczących orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636).

 

  źródło – Sekcja ds. Lecznictwa Zamkniętego