Aktualności

Aktualności

Informacja w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

23.03.2015

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert
w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 19 marca 2015 roku zostały ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) – dot.:

  • Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych
  • Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 01-05-2015 r.

Cena oczekiwana za punkt wynosi:

PROGRAM LEKOWY – Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych – 52,00 zł
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych – 1,00 zł
PROGRAM LEKOWY – Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu – 52,00 zł
LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu – 1,00 zł

Ogłoszone postępowania dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

 

  źródło – Wydział Gospodarki Lekami