Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń zrealizowanych na podstawie karty diagnostyki

23.03.2015

Komunikat dla świadczeniodawców
dotyczący sprawozdawania świadczeń zrealizowanych
na podstawie karty diagnostyki
i leczenia onkologicznego (karta DiLO) od 1 stycznia 2015 r.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi sprawozdawania i rozliczania świadczeń udzielonych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO) o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy, Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie informuje, że do czasu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2013.1447 z późn. zm.), w okresie przejściowym:

  1. świadczenia udzielone w trybie stacjonarnym,zrealizowane na rzecz pacjenta onkologicznego na podstawie karty DiLO, należy sprawozdawać ze wskazaniem kodu trybu przyjęcia „7”, bez podawania danych o skierowaniu;
  2. świadczenia udzielone w trybie ambulatoryjnym,zrealizowane na rzecz pacjenta onkologicznego na podstawie karty DiLO, należy sprawozdawać ze wskazaniem kodu trybu przyjęcia „5”, bez podawania danych o skierowaniu.

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

 

  źródło – Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń