Aktualności

Aktualności

Komunikat dotyczący prowadzenia list oczekujących od 1 kwietnia 2015r. w aplikacji AP-KOLCE

25.03.2015

Komunikat dotyczący prowadzenia list oczekujących od 1 kwietnia 2015r. w aplikacji AP-KOLCE

Przypominamy, że w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE), została uruchomiona możliwość prowadzenia list oczekujących na świadczenia określone w załączniku nr 3 pkt I i IV rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 1986).

I. na świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń w poradniach specjalistycznych:

 1. Świadczenia z zakresu onkologii:
  1240 Poradnia onkologiczna; 1241 Poradnia onkologiczna dla dzieci; 1249 Poradnia onkologii i hematologii dla dzieci; 1242 Poradnia chemioterapii; 1460 Poradnia ginekologii onkologicznej; 1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi; 1244 Poradnia radioterapii.
 2. Świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu:
  1580 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej; 1581 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci.
 3. Świadczenia z zakresu kardiologii:
  1100 Poradnia kardiologiczna; 1101 Poradnia kardiologiczna dla dzieci; 1102 Poradnia wad serca; 1103 Poradnia wad serca dla dzieci; 1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego; 1105 Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci.
 4. Świadczenia z zakresu endokrynologii:
  1030 Poradnia endokrynologiczna; 1031 Poradnia endokrynologiczna dla dzieci; 1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna; 1033 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna dla dzieci; 1034 Poradnia andrologiczna; 1035 Poradnia andrologiczna dla dzieci; 1036 Poradnia leczenia niepłodności; 1038 Poradnia chorób tarczycy; 1039 Poradnia chorób tarczycy dla dzieci.

II. na świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych:

– 50009 Ablacja wideotorakoskopowa
– 50010 Operacje wad wrodzonych serca i naczyń u dzieci do ukończenia 1 r.ż.
– 50011 Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż.
– 50012 Operacje wad serca i aorty piersiowej > 1 r.ż. i < 18 r.ż.

– 50013 Wszczepienie zastawek serca
– 50014 Kardiologiczne zabiegi interwencyjne < 18 r.ż.

Ponieważ w aplikacji Kolejki Centrale AP- KOLCE będzie dokonana zmiana w zakresie kodów i nazw świadczeń wysokospecjalistycznych, w przypadku założonych przez świadczeniodawców list oczekujących na świadczenia o kodach 50011 i 50012 zostanie przez dostawcę dokonane przeniesienie na świadczenia o kodzie 50015 – Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do świadczeniodawców, którzy prowadziliby listy oczekujących na oba ww. świadczenia w jednym miejscu, aby wpisywali osoby oczekujące tylko na jedną listę, tj. na listę oczekujących na świadczenie o kodzie 50011 albo na listę oczekujących na świadczenie o kodzie 50012.

Ponadto słownik kodów ma zostać uzupełniony o kod 50016 – Mechaniczne pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami.

Do końca marca 2015 r. listy oczekujących na ww. świadczenia powinny być przez świadczeniodawców założone i uzupełnione informacjami o osobach oczekujących według stanu na 31 marca 2015 r.

Od 1 kwietnia 2015 roku należy prowadzić listy oczekujących w AP-KOLCE w czasie rzeczywistym oraz określać co tydzień informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. Oznacza to, że informacje o osobie umieszczanej przez świadczeniodawcę na liście oczekujących muszą być od razu wprowadzone do aplikacji.

Przypominamy, iż na listach oczekujących na powyższe świadczenia w aplikacji AP-KOLCE należy umieszczać pacjentów pierwszorazowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na listach oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się pacjentów kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy.

źródło – Dział Uprawnień, Ewidencji i Obsługi Świadczeniobiorców