Aktualności

Aktualności

Informacja o liczbie wystawionych kart DILO

26.03.2015

Informacja o liczbie wystawionych kart DILO

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach przedstawia poniżej informację o liczbie wystawionych kart DILO według stanu na dzień 25.03.2015 w podziale na powiat i miejsce wystawienia karty.

Powiat

Ogółem

Miejsce wydania karty

POZ

AOS

SZP

BUSKI

50

45

2

3

JĘDRZEJOWSKI

43

37

0

6

KAZIMIERSKI

14

14

0

0

KIELCE

2 714

123

652

1 939

KIELECKI

212

73

1

138

KONECKI

107

25

29

53

OPATOWSKI

40

38

2

0

OSTROWIECKI

108

66

5

37

PIŃCZOWSKI

6

6

0

0

SANDOMIERSKI

42

25

8

9

SKARŻYSKI

63

36

6

21

STARACHOWICKI

104

91

4

9

STASZOWSKI

64

41

14

9

WŁOSZCZOWSKI

38

28

1

9

RAZEM

3 605

648

724

2 233

 
  źródło – Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń