Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

16.06.2015

Mając na uwadze zastrzeżenie zawarte w ogłoszeniu o postępowaniu prowadzonym w trybie rokowań o nr: 13-15-000030/SZP/03/3/03.0000.112.02/04 dotyczące możliwości przedłużenia terminu rozstrzygnięcia postępowania, Komisja konkursowa informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia w/w postępowania na dzień 30.06.2015 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami