Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

30.06.2015

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna:

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 30-06-2015r. udostępnione zostały raporty zwrotne oraz raporty liczby kapitacji do rozliczenia za m-c czerwiec 2015r. (szósty okres sprawozdawczy – wg stanu na dzień 01 czerwca 2015r.), po weryfikacji przeprowadzonej przez Świętokrzyski OW NFZ oraz Centralę NFZ w zakresie: deklaracji zdublowanych pomiędzy oddziałami Funduszu, osób zmarłych, unieważnionych nr PESEL w oparciu o dane z MSW oraz braku uprawnień do świadczeń zdrowotnych, ustalonych na podstawie danych elektronicznych przekazanych do Funduszu.

Ponadto Świętokrzyski OW NFZ przypomina, że zgodnie z § 7 ust. 2 umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dane dotyczące liczby świadczeniobiorców na liście, będących podopiecznymi DPS albo placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych lub resocjalizacyjnych winny być potwierdzane przynajmniej w styczniu i lipcu każdego roku, w terminach do dnia 7 stycznia i dnia 7 lipca, pisemną informacją sporządzoną zgodnie ze wzorem określonym załącznikiem nr 4 do umowy.

Źródło: Sekcja ds. Lecznictwa Podstawowego