Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

08.07.2015

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 7 lipca 2015 roku zostało ogłoszone dla powiatu: Kielce postępowanie przeprowadzone w trybie rokowań

w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia dot.:

  • Chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym
  • Substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 20-07-2015 r.

Cena oczekiwana za punkt wynosi:

CHEMIOTERAPIA  w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym – 52,00 zł
SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym – 1,00 zł

Ogłoszone postępowanie dostępne jest w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami