Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

05.10.2015

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert
w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 30 września 2015 roku zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, skierowane do oferentów gotowych zawrzeć umowę z Oddziałem Funduszu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 15.11.2015r. do 30.06.2016 r. w zakresie:

  • Domowa antybiotykoterapia dożylna na teren województwa świętokrzyskiego –  cena oczekiwana za punkt  – 11 zł

Ogłoszenia dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach w zakładce Kontraktowanie 2015.

Źródło: Sekcja ds. Lecznictwa Zamkniętego