Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

05.10.2015

Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Świętokrzyski OW NFZ przekazuje do zapoznania i stosowania stanowisko Ministerstwa Zdrowia opracowane na podstawie opinii Pani dr hab. n. med. Katarzyny Grocholewicz Konsultanta Krajowego w dziedzinie protetyki stomatologicznej, odnośnie braku zasadności kwalifikowania jako świadczenia gwarantowanego: wykonania protezy akrylowej ze wzmocnieniem (siatką metalową, łukiem).

Zgodnie z przepisami zawartymi w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2013r., poz. 1462, z późn. zm.), świadczeniobiorcy przysługują m. in. następujące świadczenia z zakresu leczenia protetycznego:

  • uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów, 1 raz na 5 lat,
  • uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów, 1 raz na 5 lat,
  • zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce lub w żuchwie, 1 raz na 5 lat.

W opinii Konsultanta Krajowego w dziedzinie protetyki stomatologicznej we współczesnym postepowaniu laboratoryjnym, podczas wykonywania protez akrylowych nie uwzględnia się stosowania jakichkolwiek wzmocnień. Poprawnie wykonane protezy z polimetakrylanu  metylu (akrylu) nie powinny pękać, przy zachowaniu odpowiedniego postępowania podczas wykonywania protezy oraz właściwego użytkowania przez pacjenta.

Biorąc pod uwagę powyższe informujemy, iż wykonanie protez akrylowych częściowo lub całkowicie wzmocnionych siatką lub łukiem pozostaje poza wykazem świadczeń gwarantowanych określonym w przepisach ww. rozporządzenia.

Źródło: Sekcja ds. Lecznictwa Podstawowego