Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

06.10.2015

Pilny komunikat

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż na stronie internetowej Centrali NFZ pod adresem http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-632015dsoz,6410.html zostało zamieszczone Zarządzenie nr 63/2015/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju:
świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.             

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są z wprowadzeniem nowych  zakresów a także produktów rozliczeniowych w rodzaju  świadczeń kontraktowanych odrębnie tj.:

  1. Telekonsylium kardiologiczne – 5.10.00.0000100- kardiologiczne konsylium lekarskie przy użyciu sprzętu telemedycznego
  2. Telekonsylium geriatryczne – 5.10.00.0000101- geriatryczne konsylium lekarskie przy użyciu sprzętu telemedycznego

Wprowadzenie nowych zakresów świadczeń, skierowanych do osób z terenów wiejskich oraz obszarów na których nie ma poradni kardiologicznych/geriatrycznych, zapewni możliwość zdalnego kontaktu diagnostyczno –terapeutycznego z pominięciem ograniczeń miejsca i czasu, co ma istotne znaczenie dla zwiększenia dostępności do świadczeń. Zespół lekarzy specjalistów zapewni konsultacje dla lekarzy rodzinnych w sytuacjach potrzeby medycznego wsparcia w postępowaniu z pacjentami.

W związku z wprowadzeniem nowych produktów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza wszystkich zainteresowanych udzielaniem tego rodzaju świadczeń, spełniających określone wymagania do zgłoszenia swojego akcesu do dnia 8 października 2015 roku do godz. 12.00 na adres e-meil: anna.jaklewicz@nfz-kielce.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 041 36 46 118.

Źródło: Sekcja ds. Lecznictwa Zamkniętego