Aktualności

Aktualności

Sporządzanie oferty o zawarcie umowy w zakresie programy lekowe od 01.01.2019

21.02.2019

Zgodnie z treścią aktualnie obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe od dn. 01.01.2019 r., w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno miejsce np. oddział z poradnią – "ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń" .

W związku z zaistniałą zmianą prosimy o zapoznanie się z załączoną do komunikatu prezentacją, umożliwiającą zapoznanie się ze sposobem przygotowywania oferty na grupę miejsc.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż łączenie miejsc w grupy może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie wtedy, gdy ich połączenie w ramach programu dopuszczają wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Pliki do pobrania
Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego