Apteki, leki, komunikaty dot.recept refundowanych

Apteki, leki, komunikaty dot.recept refundowanych

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie składania wniosków o zawarcie umowy na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptekach ogólnodostępnych

29.11.2023

Od 1 listopada 2023 r. weszły w życie przepisy[1], dzięki którym Narodowy Fundusz Zdrowia może zawierać umowy z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne i rozliczać ze środków publicznych wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach.

Jak przygotować wniosek? Praktyczne wskazówki:

  • przygotuj wniosek o zawarcie umowy zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece. zarządzenie nr 155/2023/DGL Prezesa NFZ

 

  • nabór wniosków jest ciągły, dlatego możesz złożyć wniosek przez cały rok kalendarzowy od rozpoczęcia naboru.
  • wniosek złóż do oddziału NFZ właściwego ze względu na adres apteki, której dotyczy umowa.
  • jeśli złożysz prawidłowy wniosek o zawarcie umowy do 14 grudnia 2023 r., wtedy umowa zostanie podpisana jeszcze w 2023 r.
  • jeśli złożysz prawidłowy wniosek o zawarcie umowy od 15 grudnia 2023 r., wtedy umowa zostanie podpisana już w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Sprawdź warunki naboru wniosków link do naboru

 

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy

Skontaktuj się z naszymi oddziałami wojewódzkimi NFZ, aby szczegółowo omówić indywidualne pytania i rozwiać wątpliwości.

[1] Ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1938).

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami