Ważne informacje

Ważne informacje

Konsultant ds. poszkodowanych w misjach pokojowych

09.02.2015

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Konsultantem ds. poszkodowanych w misjach pokojowych poza granicami państwa jest Bartłomiej Żurek.

  • adres do korespondencji: 25-025 Kielce ul. Jana Pawła II 9
  • adres e-mail: bartlomiej.zurek@nfz-kielce.pl
  • nr telefonu: 41 36 46 149, nr fax 41 34 30 490

Strona internetowa stowarzyszenia rannych i poszkodowanych na misjach poza granicami kraju

Źródło: Sekcja ds. Służb Mundurowych i Ratownictwa Medycznego