Ważne informacje

Ważne informacje

Jak zamienić lek na tańszy? Ministerstwo Zdrowia uruchomiło infolinię o tańszych odpowiednikach leków refundowanych.

02.04.2015

Pod numerem 22 123 98 00 przez cały tydzień, od godziny 8 do 20, farmaceuci udzielają informacji o możliwości zamiany leków refundowanych przepisanych przez lekarzy na ich tańsze, bezpieczne i skuteczne odpowiedniki.

Celem infolinii jest upowszechnienie wiedzy o takiej możliwości oraz poszerzenie i ułatwienie pacjentom dostępu do informacji na ten temat. Wydawanie tańszych odpowiedników leków refundowanych umożliwia pacjentom dostosowanie zleconej przez lekarza farmakoterapii – w sposób całkowicie bezpieczny i zgodny z prawem sposób – do ich możliwości finansowych.