Ważne informacje

Ważne informacje

Harmonogram postojów dentobusu – styczeń 2024 r.

27.12.2023

Informujemy, że w styczniu 2024 r. dentobus odwiedzi następujące miejscowości:

  • gmina Staszów – miejscowość Staszów,
  • gmina Ostrowiec Świętokrzyski – miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski,
  • gmina Koprzywnica – miejscowość Koprzywnica,
  • gmina Bodzentyn – miejscowość Bodzentyn, Śniadka Druga,
  • gmina Bodzechów – miejscowości Szewna, Sarnówek,
  • gmina Chmielnik – miejscowość Chmielnik.

Zapraszamy do korzystania ze świadczeń udzielanych w dentobusie dzieci i młodzież do 18 roku życia.

Osoba do kontaktu w kwestii organizacji pobytu dentobusu:

Monika Babut – Przedstawiciel Medyczny Corten Medic tel. 602 312 774

Szczegółowy harmonogram pobytów dentobusu w załączeniu do komunikatu.

Harmonogram postoju dentobusu 

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego