Apteki - szczepienia

Apteki - szczepienia

Komunikat w sprawie przekazywania w komunikacie SWIAD informacji o weryfikacji uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej

30.01.2024

Przypominamy, że zgodnie z zapisami art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Umową na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece[1], każdy świadczeniodawca ma obowiązek zweryfikować prawo do świadczeń pacjenta w dniu realizacji świadczenia.

Warunkiem do rozliczenia szczepień wykonanych osobom uprawnionym jest przekazanie jednolitego pliku sprawozdawczego (komunikatu XML SWIAD[2]), stosowanego do wymiany informacji o świadczeniach zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, zawierającego między innymi informację potwierdzającą weryfikację uprawnień pacjenta.

– w atrybucie „nazwa” opisu należy wpisać: „Nie zweryfikowano prawa do świadczeń”,

– w atrybucie „podmiot” należy wpisać nazwę apteki, w której wykonano szczepienie.

Dane przygotowane w ten sposób będą przyjmowane przez odziały wojewódzkie NFZ i zostaną poddane weryfikacji w celu potwierdzenia uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych.

Powyższe działanie dotyczy wyłącznie komunikatów XML SWIAD za okresy sprawozdawcze od listopada 2023 r. do końca stycznia 2024 r.

Podkreślamy, że w komunikacie XML SWIAD  należy przekazać informacje potwierdzające prawo pacjenta do świadczeń, i w zależności od dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń:

– w przypadku weryfikacji eWUŚ należy wskazać informację dot. weryfikacje-WUŚ (tzw. token e-WUŚ) tj. w komunikacie element: of-dokument-el oraz atrybut: data

– w przypadku złożonego przez pacjenta oświadczenia należy wskazać element: of-oswiadczenie oraz atrybuty: id; data; typ-oswiadczenia; podstawa-uprawnien-do-swiadczen

– w przypadku innego dokumentu odpowiednio dane w ramach elementu: of-decyzja; of-dokum-ue; of-rmua; of-leg-em

Dane przekazywane komunikatem XML SWIAD za okresy sprawozdawcze od 1 lutego 2024 r., zawierające braki lub błędy w przedmiotowym zakresie nie zostaną przyjęte i rozliczone przez Fundusz.

Informacje pomocnicze

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia „Sprawdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej”

https://pacjent.gov.pl/jak-potwierdzic-ubezpieczenie

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/gdy-system-nie-potwierdza-twojego-prawa-do-swiadczen

https://www.gov.pl/web/zdrowie/potwierdzanie-prawa-do-swiadczen-opieki-zdrowotnej

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/co-zrobic-gdy-ewus-swieci-sie-na-czerwono,8379.html

Regulacje prawne

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023 r poz. 1194, z późn. zm.),
  • zarządzenie Nr 155/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2023 r. w sprawie ogólnych warunków zawierania i realizacji umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece (z późn. zm.),
  • zarządzenie Nr 128/2021/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML (z późn. zm.)

[1] Załącznik nr 2 do zarządzenia: Akt prawny: – Baza Aktów Własnych (nfz.gov.pl)

[2] Załącznik nr 1 do zarządzenia: Akt prawny: Zarzadzenie-164_2023_DI – Baza Aktów Własnych (nfz.gov.pl)

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami