Ważne informacje

Ważne informacje

Programy Polityki Zdrowotnej w zakresie osteoporozy

14.11.2023

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy ogłoszonego zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o Funduszu Medycznym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1758) w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego, Minister Zdrowia podjął decyzję w zakresie akceptacji dofinansowania programów polityki zdrowotnej dla 105 gmin.

Poniżej przekazujemy link z odesłaniem do strony Ministerstwa Zdrowia z opublikowaną listą rankingową zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie – zgodnie z art. 30 ust. 5 wymienionej ustawy:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/dofinansowanie-programow-polityki-zdrowotnej-realizowanych-przez-gminy-w-obszarze-edukacji-w-zakresie-osteoporozy-i-wczesnego-wykrywania-osteoporozy

Dane kontaktowe do pracowników Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, z którymi jednostki samorządu terytorialnego powinny się kontaktować w celu zawarcia umowy na dofinansowanie programu:

Marta Dziopa, tel. 36 46 234,  e-mail: marta.dziopa@nfz-kielce.pl

Michał Armata, tel. 41 36 46 115, e-mail: michal.armata@nfz-kielce.pl

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego