Ważne informacje

Ważne informacje

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA FIZJOTERAPEUTÓW REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

25.02.2020

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  informuje, iż w dniu 28-02-2020 r. o godzinie 13:00 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Sali nr. 12 (Okrąglak) przy Al. IX wieków Kielc 3 w Kielcach odbędzie się spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów regionu świętokrzyskiego.

Tematem spotkania będzie: nowy sposób realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wpisywanie wizyt fizjoterapeutycznych do aplikacji AP-KOLCE oraz prowadzenie praktyki opartej o świadczenia gwarantowane.

W spotkaniu będą uczestniczyli Przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów, w spotkaniu udział weźmie również Konsultant Wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii.

 

Tomasz Niewiadomski – Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Jacek Koszela – Wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa świętokrzyskiego

Fizjoterapeuci z województwa świętokrzyskiego.

Źródło: Dział Uprawnień, Ewidencji i Obsługi Świadczeniobiorców