Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr WAG.261.1.1.2016

05.07.2016

Postępowanie znak: WAG.261.1.1.2016
Uzupełnienie systemu klimatyzacji w 27 pomieszczeniach biurowych, w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach

Źródło: Wydział Administracyjno - Gospodarczy