Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

25.11.2016

W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawy „Za życiem” Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia organizuje konferencję w dniu 28 listopada 2016 roku w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego ul. Ks. Trojdena 2a, Aula B. Planowane rozpoczęcie konferencji godz. 10:30. Celem ww. konferencji jest przedstawienie Państwu informacji na temat zmian jakie wiążą się z wejściem w życie wspomnianej ustawy, z uwzględnieniem reformy finansowania opieki perinatalnej realizowanej w ramach II i III stopnia nadzoru.

W związku z powyższym Centrala NFZ zaprasza Państwa serdecznie do udziału w konferencji i jednocześnie prosi o potwierdzenie udziału na adres: marcin.czyzewski@nfz.gov.pl

Źródło: Sekcja ds. Lecznictwa Zamkniętego