Aktualności

Aktualności

Harmonogram postojów dentobusu – listopad 2020r.

04.11.2020

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w listopadzie 2020r. dentobus odwiedził następujące miejscowości:

  • Bukowa (gm. Krasocin),
  • Czostków (gm. Krasocin),

Szczegółowy harmonogram pobytów dentobusu w załączeniu do komunikatu.

W okresie od 9.11.2020r. do 29.11.2020r. z uwagi na wdrożeniem zdalnego nauczania w szkołach, świadczenia w dentobusie nie będą realizowane. Zgodnie z § 1a. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 z dnia 5 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1960): „Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

1)  szkół podstawowych;
2)  szkół ponadpodstawowych;
3)  placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
4)  ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. „

Informacje na ww. temat uzyskać można pod nr tel. 41-36-46-234, -248 Dział Lecznictwa Otwartego.

 

Pliki do pobrania:

Harmonogram pobytów dentobusu listopad 2020