Aktualności

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia konkursu ofert w zakresie programy lekowe

30.04.2020

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 30.04.2020 r. roku zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w zakresach:

  • B.108 – Program lekowy: Leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy

w tym:

Leki w programie lekowym: leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy.

 

na obszar województwa świętokrzyskiego

 

Ceny oczekiwane za punkt wynoszą:

§ 1,00 zł – PROGRAM LEKOWY

§ 1,00 zł – LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM

Okres obowiązywania umów: 01.06.2020 r. – 30.06.2021 r.

 

  • B.109 – Leczenie uzupełniające L-karnityną w wybranych chorobach metabolicznych

w tym:

Leki w programie lekowym: leczenie uzupełniające L-karnityną w wybranych chorobach metabolicznych

na obszar województwa świętokrzyskiego

Ceny oczekiwane za punkt wynoszą:

§ 1,00 zł – PROGRAM LEKOWY

§ 1,00 zł – LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM

Okres obowiązywania umów: 01.06.2020 r. – 30.06.2021 r.

 

Ogłoszone postępowania dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach.

 

Ważne! Dodatkowe informacje:  

1.   Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia (treść w załączniku z klauzulą).

< plik załącznika o nazwie: klauzula dla oferentów>

2.   W ofertach powinien być wykazany jedynie personel, który posiada kwalifikacje umożliwiające realizowanie świadczeń w ramach programu lekowego, zgodnie z treścią zarządzenia Prezesa NFZ

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, określonego w ogłoszeniu o postępowaniu.

3.   Zgodnie z ww. zarządzeniem Prezesa NFZ od dn.01.01.2019 r. w przypadku złożenia oferty na więcej

niż jedno miejsce np. oddział z poradnią – „ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń”. Prezentacja umożliwiająca zapoznanie się ze sposobem przygotowywania oferty na grupę miejsc została udostępniona przez Oddział komunikatem z dn.21.02.2019 r. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej treścią.

 

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż łączenie miejsc w grupy może mieć zastosowanie tylko

i wyłącznie, gdy ich połączenie w ramach programu dopuszczają wymagania określone w załączniku

nr 3 do zarządzenia.

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/3031-274/

 

! Przy przygotowywaniu ofert należy korzystać z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.

Pliki do pobrania
Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego