Aktualności

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania konkursowego o zawarcie umów w rodzaju leczenie szpitalne

20.11.2020

Świętokrzyski OW NFZ informuje, że w dniu 20.11.2020 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe, z terminem składania ofert do dnia 4.12.2020 r., w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie okulistyka – zespół chirurgii jednego dnia, okulistyka – zespół chirurgii jednego dnia B18G, B19G

Okres obowiązywania umów od 21 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej – 1,00 zł.

 

Ogłoszenie jest dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach

 

Ważne!

– W celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji wniosku, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi

o dołączanie do składanego wniosku dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z załączonym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby we wniosku (ofercie) i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

 – Zobowiązuje się wszystkich wnioskodawców do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do wniosku (oferty) oświadczenia podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta (treść w załączniku z klauzulą).

 

 

 

Ponadto, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że:

·      sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.); prosimy

o przygotowanie kompletnych ofert, z zachowaniem należytej staranności, poprzez zastosowanie się

do informacji zawartych ww. zarządzeniu;

·      na stronie internetowej:

http://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/kontraktowanie/kontraktowanie-2020/aktualnosci/

publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowywania oferty; prosimy o śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerami telefonu: 41 36 46 118/124

 

Pliki do pobrania

Klauzula dla oferentów

Oświadczenie

 

Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego

Pliki do pobrania
Źródło: Dział Lecznictwa Zamkniętego