Aktualności

Aktualności

Rozstrzygnięcie postępowań konkursowych

02.11.2021

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 29.10.2021 roku rozstrzygnięto postępowania konkursowe w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń od 1.11.2021 roku w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
Dane wybranych świadczeniodawców zawarto w tabeli poniżej.

LP

Zakres świadczeń

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Adres miejsca udzielania świadczeń

1

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. K. SZYMANOWSKIEGO 11
PORADNIA NEFROLOGICZNA
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. SZYMANOWSKIEGO 11

2

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI LUMOS MAGDALENA GIERADA I PRZEMYSŁAW GIERADA SPÓŁKA JAWNA 25-311 KIELCE
ul. ŚWIĘTEGO LEONARDA 1/20
PORADNIA OKULISTYCZNA
25-003 KIELCE
ul. WSPÓLNA 1/U2,3

 

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego