Aktualności

Aktualności

Rozstrzygnięcie postępowań konkursowych

15.09.2021

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 14.09.2021 roku rozstrzygnięto postępowania konkursowe w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń od 15.09.2021 roku w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Dane wybranych  świadczeniodawców zawarto w tabeli poniżej.

Lp

Zakres świadczeń

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Adres miejsca udzielania świadczeń

1 BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM) SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH IM. ŚW. JANA PAWŁA II 25-375 KIELCE
ul. WOJSKA POLSKIEGO 51
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
ul. WOJSKA POLSKIEGO 51
2 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. K. SZYMANOWSKIEGO 11
PORADNIA DIABETOLOGICZNA
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. SZYMANOWSKIEGO 11
3 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH „KRASNAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. KOPERNIKA 29
PORADNIA DIABETOLOGICZNA – KRASNAL
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. KOPERNIKA 29
4 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII SZPITAL ŚW. LEONA SP. Z O.O. 27-500 OPATÓW
ul. SZPITALNA 4
PORADNIA GASTROENTEROLOGII
27-500 OPATÓW
ul. SZPITALNA 4/SZP
5 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU 27-600 SANDOMIERZ
ul. DR. ZYGMUNTA SCHINZLA 13
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
27-600 SANDOMIERZ
ul. SCHINZLA 13
6 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ 28-500 KAZIMIERZA WIELKA
ul. PARTYZANTÓW 12
PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
28-500 KAZIMIERZA WIELKA
ul. SZKOLNA 22A
7 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. K. SZYMANOWSKIEGO 11
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. K. SZYMANOWSKIEGO 11
8 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH „KRASNAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. KOPERNIKA 29
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ – KRASNAL
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. KOPERNIKA 29
9 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU SZPITAL KIELECKI ŚW. ALEKSANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 25-316 KIELCE
ul. KOŚCIUSZKI 25
PORADNIA ORTOPEDYCZNA
25-316 KIELCE
ul. KOŚCIUSZKI 25
10 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU CENTRUM MEDYCZNE OPIEKUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 60
PORADNIA ORTOPEDYCZNA
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 60
11 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU G.V.M. CARINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 31-514 KRAKÓW
ul. AL. PŁK. WŁADYSŁAWA BELINY-PRAŻMOWSKIEGO 60
PORADNIA ORTOPEDYCZNA
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. SZYMANOWSKIEGO 13
12 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII „UROMEDIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. PRZYTULNA 8
PORADNIA UROLOGICZNA
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. WARYŃSKIEGO 53
13 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII G.V.M. CARINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 31-514 KRAKÓW
ul. AL. PŁK. WŁADYSŁAWA BELINY-PRAŻMOWSKIEGO 60
PORADNIA UROLOGICZNA
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. SZYMANOWSKIEGO 13

 

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego