Aktualności

Aktualności

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego

02.11.2021

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że 29.10.2021 roku rozstrzygnięto postępowanie konkursowe w celu zawarcia umowy na udzielanie świadczeń od 1.11.2021 roku w rodzaju: rehabilitacja lecznicza.
Dane wybranego świadczeniodawcy zawarto w tabeli poniżej.

LP

Zakres świadczeń

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Adres miejsca udzielania świadczeń

1

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA W MIRCU 27-220 MIRZEC
ul. MIRZEC STARY 14
OŚRODEK REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ
27-220 MIRZEC STARY
10
Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego