Aktualności

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

10.11.2021

Informujemy, że zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:  podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:

 • świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  – w tym świadczenia lekarza POZ – porady związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
  – w tym koordynacja opieki
 • świadczenia pielęgniarki POZ
 • świadczenia położnej POZ
  – w tym świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej,
  – w tym świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy,
 • świadczenia pielęgniarki szkolnej
 • transport sanitarny w POZ

na obszarze województwa świętokrzyskiego na okres od 1 stycznia 2022 r. na czas nieoznaczony.

Dyrektor Oddziału  zaprasza Państwa do składania wniosków o zawarcie umów.

Złożone prawidłowo wnioski będziemy rozpatrywać  w terminie 20 dni od dnia ich złożenia. Umowa obowiązywać będzie od pierwszego dnia okresu sprawozdawczego następującego po dniu jej zawarcia.

Na stronie http://www.nfz-kielce.pl/  w Publikatorze informacji o postępowaniach dostępna jest definicja postępowania (13-22-000001/POZ/0113/06) niezbędna do sporządzenia wniosku o zawarcie umowy.

Informujemy, że obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa Zarządzenie Nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021 r.  w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Wnioskując o umowę w zakresie: koordynacja opieki należy wskazać miejsca/miejsce udzielania świadczeń w których zapewniona będzie koordynacja i do których złożone zostały deklaracje wyboru lekarza POZ (deklaracje przyporządkowane do miejsc udzielania będą bazą do rozliczenia ww. zakresu świadczeń).

Plik do pobrania

Kaluzula dla oferentów

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego