Aktualności

Aktualności

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców

21.06.2016

 

Zapraszamy po odbiór informatora świętokrzyskiego NFZ Jak i gdzie leczyć się bezpłatnie”

Już po raz siódmy Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ przygotował dla mieszkańców regionu informator „Jak i gdzie leczyć się bezpłatnie”. Tym razem poradnik ukazuje się w czerwcu, a nie jak to było do tej pory w marcu. Wydawnictwo obejmuje nie okres jednego roku kalendarzowego, ale II półrocze roku 2016 roku i I półrocze 2017. Jest to związane z decyzjami o sposobie i terminie kontraktowania świadczeń – chodziło nam, by dane dotyczące placówek  mających kontrakt z NFZ, a więc tych, gdzie pacjenci leczą się bezpłatnie, były jak najbardziej aktualne.

Nieco skróciliśmy również część teoretyczną. Zabieg był celowy – w nadchodzących miesiącach zapowiadają się zmiany dotyczące funkcjonowania ochrony zdrowia: od sposobu finansowania leczenia, ubezpieczenia zdrowotnego, po standardy opieki medycznej. Niektóre przepisy, które funkcjonują dziś, już zimą czy w przyszłym roku mogą być nieaktualne.

Zapraszamy po odbiór informatorów do siedziby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Jana Pawła II 9 w Kielcach nie tylko indywidualnych mieszkańców województwa, ale także wszelkie zainteresowane instytucje, urzędy administracji samorządowej i państwowej, stowarzyszenia, fundacje, zakłady i placówki medyczne. Jednocześnie przypominamy, że informator „Jak i gdzie leczyć się bezpłatnie” jest wydawnictwem całkowicie bezpłatnym. Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ nie pobiera żadnych opłat za poradnik, nie sprzedaje i nie prowadzi żadnych zapisów na ten informator. Nie istnieje też żadna firma, która by rozprowadzała poradnik na zlecenie Funduszu. Poprzez dystrybucję informatora nie prowadzimy też zbiórki pieniędzy na leczenie chorych dzieci czy innych grup pacjentów. Stąd też wszelkie próby sprzedaży czy płatnego dostarczania informatora są oszustwem i próbą wyłudzenia pieniędzy.

Źródło: Rzecznik Prasowy