Aktualności

Aktualności

Komunikat dla pacjentów

01.06.2020

Uzdrowiska wznawiają swoją działalność

Ważne!

Od 15 czerwca uzdrowiska wznawiają swoją działalność. Pacjenci, którzy oczekują na leczenie uzdrowiskowe będą mogli je rozpocząć lub kontynuować w przypadku, gdy byli zmuszeni przerwać leczenie z powodu pandemii.

Leczenie uzdrowiskowe na podstawie potwierdzonego w oddziale wojewódzkim skierowania będzie przysługiwać tym pacjentom, którzy:

 • mają potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe po 15 czerwca – realizacja odbywa się na podstawie tego skierowania,
 • mieli rozpocząć leczenie w okresie od 14 marca do 14 czerwca,
 • musieli przerwać leczenie uzdrowiskowe z powodu pandemii (turnus leczniczy trwał poniżej 15 dni)

oraz kolejnym pacjentom oczekującym na rozpoczęcie leczenia.

Ważne! Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Testy będzie można wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w punktach pobrań zwanych drive-thru.

 • Szpital Powiatowy w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 67, tel. 41 378 24 01 wew. 335 (w godzinach 10.00 – 12.00)
 • Szpital Specjalistyczny w Końskich, ul. Gimnazjalna 41 B, tel. 41 390 23 70 (w godzinach 8.00 – 10.00)
 • Szpital Specjalistyczny w Sandomierzu, ul. Schinzla 13, tel. 798 913 797 (w godzinach 13.00 – 15.00)
 • Szpital Powiatowy w Starachowicach, ul. Radomska 70, tel. 41 273 92 26 (w godzinach 10.00 – 12.00)
 • Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie, ul. Małogoska, tel. 500 776 366 (w godzinach 11.00 – 13.00)
 • Szpital Kielecki w Kielcach, ul. Kościuszki 25, tel. 516 150 916 (w godzinach 8.00 – 10.00)
 • Corten Medic, Kielce, ul. Wesoła 51, tel. 41 246 00 11, (w godzinach 7-9)
 • Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28, tel. 41 388 37 46, 733 006 469 (w godz. 9.00-11.00)
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, tel. 41-34-655-45 do 48 (poniedziałek – piątek 12:30 – 14:30, sobota i niedziela – 13:00 – 15:00)
 • Corten Medic, Opatów, pl. Obrońców Pokoju 34, tel. 41 246 00 11 (w godzinach 11-13).
 • Corten Medic, Staszów, ul. Opatowska 31, tel. 41 246 00 11, (w godzinach 14-16)
 • Corten Medic, Ostrowiec Świętokrzyski, al. 3 Maja 4, tel. 41 246 00 11, (w godzinach 8-10).
 • Corten Medic, Końskie, ul. Staszica 2, tel. 41 246 00 11, ( w godzinach 10:00 – 12:00)

Testy sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Jak podkreśla Adam Niedzielski, prezes NFZ – o tym, gdzie wykonać takie badanie pacjenta poinformuje pisemnie właściwy oddział wojewódzki NFZ. Oddział wskaże adresy punktów pobrań oraz godziny, w których osoba oczekująca na rozpoczęcie leczenia uzdrowiskowego, będzie mogła poddać się badaniu.

Wynik testu przed wyjazdem przekaże pacjentowi uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany. W przypadku negatywnego wyniku testu – uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia.

Więcej informacji można uzyskać  dzwoniąc pod Telefoniczną Informację Pacjenta: 800 190 590 (całodobowo, przez siedem dni w tygodniu) lub pod numerem 41 36 46 241 w godz. 8-12 w dni powszednie.

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 77/2020/DSM zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe