Aktualności

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców i Świadczeniobiorców

19.06.2020

Informacja

 

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż pozytywnie zatwierdzony został wniosek o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r. wnioskodawcy:

 

 

 

  1. „SIT SALUTI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KINGA C. GILLETTE 11 94-406 ŁÓDŹ (wniosek z zakresu: zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej)

 

 

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami