Aktualności

Aktualności

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

28.01.2020

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV
MEDYCZNE

 

Ważne: Przypominamy o obowiązku przeprowadzenia diagnostyki osoby podejrzanej o chorobę zakaźną, również bez skierowania.

Przypadek podejrzany:

Za przypadki podejrzane o zakażenie lub zachorowanie wywołane 2019-nCoV należy uznać przypadki, które charakteryzują się:

1. Objawami infekcji dróg oddechowych, tj.:

  • temperatura ciała obecnie lub w wywiadzie >380C

(i)

  • występowanie jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego (np. kaszel, trudności w oddychaniu, duszność, radiologiczne cechy obustronnego zapalenia płuc i/lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ang. acute respiratory distress syndrome (ARDS)) bez innej znanej etiologii całkowicie wyjaśniającej wyżej wymienione objawy kliniczne choroby

(i)

  • związkiem z odbytą podróżą lub zamieszkiwaniem w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny, w ciągu ostatnich 14 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby.

2.   Wystąpieniem objawów klinicznych choroby u pracowników medycznych, którzy sprawowali opiekę nad pacjentami zakażonymi 2019-nCoV.

3.   Objawami ostrej infekcji dróg oddechowych, bez względu na ich zawansowanie,

u osób które w ostatnich 14 dniach przed wystąpieniem tych objawów były narażone na:

  • bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV

LUB

  • sprawowały opiekę medyczną w ośrodkach, w których byli hospitalizowani pacjenci z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV

LUB

  • odwiedzały lub pracowały na targu w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny

LUB

  • miały bezpośredni kontakt ze zwierzętami w krajach, w których 2019-nCoV występuje wśród zwierząt lub doszło do przeniesienia zakażenia 2019-nCoV ze zwierzęcia na człowieka (w chwili obecnej zwierzęcy rezerwuar 2019-nCoV nie jest znany).

Bliski kontakt jest definiowany jako:

  • ekspozycja pracowników medycznych sprawujących bezpośrednią opiekę nad pacjentami z zakażeniem 2019-nCoV,
  • przebywanie w bliskim otoczeniu pacjenta z zakażeniem 2019-nCoV
Źródło: Rzecznik Prasowy