Aktualności

Aktualności

Rozwiązanie umowy z SPZOZ Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy ul. Spacerowa 5 w zakresie Rehabilitacja Lecznicza.

08.12.2020

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 31 grudnia 2020 r. na wniosek Świadczeniodawcy: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy ul. Spacerowa 5, umowa nr 13-REH05-18-00204-033 w zakresie Rehabilitacja Lecznicza w miejscu Morawica ul. Spacerowa 5 zostaje rozwiązana.

           Wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie leczenie stomatologiczne wraz z pierwszym wolnym terminem można znaleźć w Informatorze o Terminach Leczenia na stronie: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/

Źródło: Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń