Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

24.05.2016

Świadczeniodawcy, którzy przekazali do Oddziału Funduszu dokument – porozumienie ze związkami zawodowymi albo pozytywną opinię przedstawiciela samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych albo przedstawiony przez świadczeniodawcę sposób podziału środków, stanowiących realizację postanowień § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), w którym ograniczono okres obowiązywania sposobu podziału środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne do dnia 30 czerwca 2016 r., są zobowiązani do przedłożenia w terminie do dnia 21 czerwca 2016 roku dokumentu potwierdzającego obowiązywanie sposobu podziału środków także w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

Informacje dotyczące sprawy można uzyskać pod nr telefonu: 041/ 36 46 109, -131

 

Źródło: Dział Obsługi Umów