Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

29.07.2019

Komunikat Ministra Energii w/s oświadczeń do ustawy o cenach prądu

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że 29 lipca (poniedziałek), upływa termin składania oświadczeń przez mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale oraz jednostki sektora finansów publicznych celem potwierdzeniem przez nich statusu, co jest warunkiem utrzymania ceny energii elektrycznej z roku 2018.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, tzw, ustawa o cenach pądu, utrzymuje w 2019 r. ceny prądu z roku 2018 bezwarunkowo gospodarstwom domowym. Mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale oraz jednostki sektora finansów publicznych ( w tym samorządy) składają natomiast do 29 lipca br. oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Podpisany dokument jest potwierdzeniem przez nich statusu i warunkiem utrzymania ceny energii elektrycznej z roku 2018.

Oświadczenie kierowane do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego (na przykład PGE, Tauron, Energa, Enea) można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do 29 lipca br., decyduje data stempla pocztowego. Dokument musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Jeżeli oświadczenie podpisuje pełnomocnik, należy dołączyć pełnomocnictwo.

Więcej szczegółów, wzór oświadczenia i instrukcja wypełniania wniosku na stronie Ministerstwa Energii – https://www.gov.pl/web/energia/komunikat-ministra-energii

Źródło: Rzecznik Prasowy