Aktualności

Aktualności

Dotyczący dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ w 2020 r.

25.03.2020

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że weszło w życie Zarządzenie Prezesa Nr 35/2020/DEF z dnia 12 marca 2020 r.  zmieniające Zarządzenie nr 27/2020/DEF

z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wprowadzone zarządzenie rozszerza katalog urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz usług objętych dofinansowaniem o wydatki poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę na nabycie urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz usług umożliwiających udzielanie porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

 

Zarządzenie wraz ze wzorem wniosku o udzielenie dofinansowania oraz specyfikacją dofinansowania jest dostępne pod adresem: 

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-352020def,7147.html

Źródło: Dział Rozliczania Umów