Aktualności

Aktualności

Komunikat AOTMiT

27.07.2021

Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o wystąpieniu z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych do taryfikacji świadczeń.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń z zakresu świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (kod zakresu 14.2140.029.04).

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej BIP AOTMiT od dnia 22 lipca 2021 roku – http://bipold.aotm.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=6840

Podstawa prawna

  • Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285).
Źródło: Centrala NFZ