Aktualności

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

30.06.2020
Komunikat w sprawie uruchomienia interfejsu dostępowego z wykorzystaniem usług sieciowych, w oparciu o mechanizm WSBroker umożliwiającą przekazywanie komunikatów sprawozdawczych i pobieranie informacji zwrotnych

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w Oddziałach Wojewódzkich NFZ produkcyjnie udostępnione zostało rozwiązanie przekazywania komunikatów sprawozdawczych i pobierania informacji zwrotnych za pomocą interfejsu dostępowego wykorzystującego usługi sieciowe w oparciu o mechanizm WSBroker.

Udostępniona funkcjonalność umożliwia wymianę danych pomiędzy systemem świadczeniodawcy a systemem OW NFZ w zakresie obsługi komunikatów sprawozdawczych:

  • POZ
  • świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych
  • zaopatrzenia w wyroby medyczne
  • refundacji leków
  • informacji o kolejkach oczekujących

Adresy internetowe odpowiednich usług to:

autoryzacja: https://aplikacje.nfz-kielce.pl/kaas/services/Auth/
usługa: https://aplikacje.nfz-kielce.pl/ws-broker-server-dostep/services/ServiceBroker/

 

Opis interfejsu dostępowego v. 1.2

Przykładowy projekt SoapUI, WSDL, XSD