Aktualności

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców

30.07.2021

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 107/2021/DEF Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta, informujemy, że świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ) mogą złożyć do Oddziału Funduszu odpowiedni wniosek o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

Termin składania wniosków o zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania IKP – do 31 października 2021 r.

Informacja o warunkach zawarcia ww. umów (w tym wzór wniosku) zamieszczona jest na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia pod poniższym adresem:

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1072021def,7370.html

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy